koncertní sezona 2016

 

Založením a činností Kruhu přátel hudby v Sušici chtějí jeho zakladatelé vytvořit a rozšířit skupinu posluchačů milujících klasickou hudbu. Zakladatelé KPH reagují na požadavek veřejnosti oživit klasickou hudbou kulturní život Sušice, kde je silná tradice sborového umění. Přidejte se k nám!!!

 

I/VII

18. února 2016 Smetanův sál Gymnázia

Musica Dolce Vita

Hudba královen

Žofie Vokálková, fétna

Daniela Demuthová, zpěv

Zbyňka Šolcová, harfa

 

II/VII

 21. dubna 2016 Smetanův sál Gymnázia

Concerto Aventino

ANIMA TRANSALPINA

„Italské slunce za Alpami“

Lucie Rozsnyó, soprán

Jakub Kydlíček, barokní zobcová flétna

Michaela Biegleerová, barokní fagot

Filip Dvořák, cembalo

 

III/VII

23. června 2016 kostel sv. Václava

Kühnův dětský sbor

            Duchovní koncert

            sbormistr Petr Louženský

            Jan Kalfus, varhany

 

IV/VII

21. července 2016  Tradiční kloub Sušice

Transitus Irregularis

se pohybuje na rozhraní barokní hudby a jazzu. Na české scéně skupina funguje od roku 2009, kdy její vznik inicioval cembalista Filip Dvořák, hudebník pohybující se spíše v oblasti vážné hudby, s cílem získat více zkušeností s jazzem.

 

 

V/VII

29. září 2016 Smetanův sál Gymnázia

Představení Doňa

Eliška Balabánová, kytara

            Anna Císařovská, recitace

 

VI/VII

20. října 2016 Smetanův sál Gymnázia

Belle trio Praha                                                                                            

              Ludmila Štětinová, housle

              Marie Waldmannová (Součková), violoncello

              Iva Raková, klavír

 

VII/VII

15. prosince 2016 Smetanův sál Gymnázia

Musica Bohemica, Jaroslav Krček

              „Prozpěvují anjelové“

Kontakt

www.kphsusice.cz

Klostermannova 113/1
Sušice
342 01

721 026 779, 777 628 537