koncertní sezona 2017

 

Založením a činností Kruhu přátel hudby v Sušici chtějí jeho zakladatelé vytvořit a rozšířit skupinu posluchačů milujících klasickou hudbu. Zakladatelé KPH reagují na požadavek veřejnosti oživit klasickou hudbou kulturní život Sušice, kde je silná tradice sborového umění. Přidejte se k nám!!!

 

I/VI

16. února 2017 Smetanův sál Gymnázia

Cimbálová muzika České filharmonie

Tance (nejen) z Galanty

Umělecký vedoucí Jiří Zelba


 

II/VI

 27. dubna 2017 Smetanův sál Gymnázia

Kalabis Quintet

(dechový kvintet)


 

III/VI

15. června 2016 kostel sv. Václava

Varhanní recitál

Duchovní koncert

Přemysl Kšica, varhany

Virginie Walterová, alt


 

IV/VI

21. července 2017  Kostel Narození Panny Marie, Strašín

Komorní koncert

Academie Mariae Sanctae


Vivaldi, Mozart

 

 

V/VI

12. října 2017 Smetanův sál Gymnázia

Symfonický orchestr Gymnázia a Hudební školy hl. m.
Prahy

dirgent Ladislav Cigler

Mozart, Sibelius

 

VI/VI

20. října 2016 Smetanův sál Gymnázia

Martinů Voises (sborový
koncert) 

umělecký vedoucí Lukáš Vasilek


 


Kontakt

www.kphsusice.cz

Klostermannova 113/1
Sušice
342 01

721 026 779, 777 628 537