zveme Vás na koncert

 

Symfonického orchestru GMHS

 
čtvrtek 12. října 2017 v 19.30 ve Smetanově sále 
 

na programu: 

A. Vivaldi, A. Marcello, 

G. F. Händel, W. A. Mozart

 

Symfonický orchestr Gymnázia a Hudební školy hl. m. Prahy  je složen z vybraných studentů hudebních tříd gymnázia. Většina těchto studentů se chce v budoucnosti věnovat profesionální dráze hudebníka. Orchestr pravidelně zkouší a vystupuje pod vedením svého dirigenta profesora Ladislava Ciglera. Koncerty orchestru se uskutečňují nejen na pražských pódiích (Rudolfinum, Obecní dům, kostel sv. Šimona a Judy, Sál Martinů AMU, apod.), v České republice (Sušice, Mníšek pod Brdy, Kouřim, atd.), ale i v zahraničí (Rakousko, Spojené Arabské Emiráty, Francie, Německo apod.), kam orchestr téměř každoročně zavítá. V každé koncertní sezóně se s orchestrem představí i některý z mladé generace dirigentů a sólistů, výjimkou není ani spolupráce s pěveckými sbory.  

Orchestr byl několikrát pozván na mezinárodní hudební festival EUROCHESTRIES do Francie. Pravidelně a úspěšně reprezentuje Hlavní město Prahu ve Spojených Arabských Emirátech (Dubaj, Abú  Dhabí, Šardžá), kde vedle samostatných orchestrálních koncertů doprovází vítěze mezinárodní hudební soutěže a účastní se výměnného projektu se školou z Lince.

Repertoár orchestru je rozsáhlý. Vedle  světové orchestrální literatury (např. C. Franck - Symfonie d moll, A. Dvořák - Symfonie č. 6, 8 a 9,  F. Mendelssohn-Bartholdy - Hebridy, W. A. Mozart – Koncertantní symfonie Es dur, G. F. Händel – Vodní hudba) studuje i méně uváděná díla českých skladatelů.

 

Abonentní řada 2017

4. ročník

I/VII       16. února - Cimbálová muzika České filharmonie

II/VII      27. dubna - Kalabis Quintet

III/VII     15. června - Varhanní recitál

IV/VII     21. července - Academia Mariae Santcae Strašín

V/VII      12. října - Symfonický orchestr GMHS

VI/VII     7. prosince - Martinů Voices

 

ViGo-servis 

s.r.o.


Nadace Český hudební fond

Kontakt

www.kphsusice.cz

Klostermannova 113/1
Sušice
342 01

721 026 779

    Koncerty se konají za 

       finanční podpory

          Města Sušice

 

       www.sumava.eu