Příští koncert

Smetanův sál Gymnázia

 

29. září 2016 v 19.30

 

Představení  Doňa

 

Eliška Balabánová . kytara
Anna Císařovská - recitace

 

Autorské melodramatické představení Doňa vzniklo propojením hudby španělských skladatelů a úryvků z dramat Federica Garcíi Lorcy. Verše a hudba k sobě odjakživa patří. Navzájem se inspirují, podtrhují, doplňují. Umocňují svou sdělnost, barvy i atmosféru. Propojením těchto dvou žánrů do jednoho celku vzniklo představení, ve kterém hudba
i slovo jsou rovnocenné a navzájem se obohacují o souvislosti, které by při oddělených provedeních mohly zůstat skryté.
Představení je intimní záležitostí. Lorcova poetika plná obrazů, něžných i drsných veršů se s hudbou až neuvěřitelně prolíná a potkává v naléhavé výpovědní hodnotě. Pojem "Doňa" se ve španělštině používá jako čestný titul pro ženu. A právě Žena je ústředním motivem představení. Podtitulem by také mohlo být: lyrické výjevy ze života ženy.

 

V představení zazní skladby:

Isaac Albéniz: Sevilla a Mallorca / Andrés Segovia: Preludium č. 4 /
Enrique Granados: Zapateado (úryvek) / Francisco Tárrega:
Preludium č. 5, 6 / Francisco Tárrega: Lágrima / Federico Moreno -
Torroba: Suite Castellana - II. Arada / Joaquin Rodrigo: Sonata
Giocosa - II. Andante moderato (úryvek) / Andrés Segovia:
Preludium č. 3 "León" / Isaac Albéniz: Cádiz (solo) / Andrés Segovia:
Preludium č. 1 / Joaquin Rodrigo: Sonata Giocosa - II. Andante
moderato (úryvek) / Emilio Pujol: Etuda č. 32 "Nocturno"

V představení jsou užity texty z her:
Čarokrásná Ševcová / Neprovdaná paní Rosita neboli Mluva květů /
Publikum / Yerma / Krvavá svatba a Mariana Pinedová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    •  

 

 

 

Abonentní řada 2016

3. ročník

I/VII       18. února

II/VII       21. dubna

III/VII      23. června

IV/VII     21. července

V/VII      29. září

VI/VII     20. října

VII/VII    15. prosince

 

ViGo-servis 

s.r.o.Nadace Český hudební fond

Kontakt

www.kphsusice.cz

Klostermannova 113/1
Sušice
342 01

721 026 779, 777 628 537

    Koncerty se konají za 

       finanční podpory

          Města Sušice

 

       www.sumava.eu